Гречановська Олена Володимирівна

Біографія

 

Гречановська Олена Володимирівна

доцент, кандидат педагогічних наук кафедра філософії та гуманітарних наук.

Дисципліни:

Історія української культури,

Етика та естетика,

Культурологічний практикум («Практична культурологія»),

Основи педагогіки та психології.

Наукові інтереси: теорія і методика професійної освіти (створення та впровадження в навчальний процес технічних ВНЗ інноваційних методів навчання культурологічних дисциплін).

     22 лютого 2013р. - захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти в спеціалізованій вченій раді Д 26.004.18 при Національному університеті біоресурсів і природокористування України,    м. Київ, на тему «Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів засобами інноваційного навчання».

     Має  близько 40 наукових праць у провідних фахових виданнях ВАК України з педагогічних наук, закордоном, методичні рекомендації, колективна монографія закордоном. Бере участь у міжнародних та регіональних науково-практичних конференціях.

 ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊    

 Меодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з Історії української культури розділ Народознавство (2,62Mb)

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  (167,68kb)

Методичні рекомендації щодо проведення культурологічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (714,51kb)  

Лекції з Історії української культури розділ Народознавство (32,64Mb)  

 

Сторінка в гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2LJw1hkAAAAJ&hl=ru